Animpol - produkcja gêsi, polska gê¶, hodowla gêsi, gê¶ owsiana
imiê i nazwisko:
adres email:
tre¶æ wiadomo¶ci:
Animpol - produkcja gêsi, polska gê¶, hodowla gêsi, gê¶ owsiana

Grupa Animpol Sp. z o.o. Sp. komandytowa dzia³a w bran¿y drobiarskiej i zajmuje siê zintegrowan± produkcj± polskiej gêsi owsianej.
Proces ten polega na koordynacji dzia³añ, których finalnym produktem jest miêso i podroby gêsie.

Firma istnieje na rynku od 02.2002 roku.

Zresetuj pola
Animpol - produkcja gêsi, polska gê¶, hodowla gêsi, gê¶ owsiana
Animpol - produkcja gêsi, polska gê¶, hodowla gêsi, gê¶ owsiana
Animpol Sp. z o.o.
tel: 0048 95 728 23 44
fax: 0048 95 725 96 59
email: info@animpol.pl